پخش وتولید انواع صندوق های چرخدار کد sc3

پخش وتولید انواع صندوق های چرخدار کد sc3

تولید صندوق های چرخدار کد sc3

این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند)

با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است

که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد

پخش وتولید انواع صندوق های چرخدار کد sc3

پخش وتولید انواع صندوق های چرخدار کد sc3

ابعاد خارجی این محصول  ۴۷*۳۶*۲۸و ابعاد داخلی  ۴۵*۳۲٫۲*۲۳٫۳می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست ، اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۶ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد.

تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۶۰۰عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید.

پخش وساخت صندوق های چرخدار کد sc6

پخش وساخت صندوق های چرخدار کد sc6

تولید صندوق های چرخدار کد sc6

این محصول پلاستیکی پارس سبد  به صورت کاملا بسته ( لگن مانند)

با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است

که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد

ابعاد خارجی این محصول   ۷۷*۵۴*۴۹ و ابعاد داخلی ۶۹*۴۸٫۳*۴۱٫۳ می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست.

پخش وساخت صندوق های چرخدار کد sc6

پخش وساخت صندوق های چرخدار کد sc6

اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۳ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۱۸۰۰عدد و ظرفیت آن ۱۴۰ لیتر می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc5

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc5

پخش صندوق های چرخدار کد sc5

این محصول پلاستیکی پارس سبد به صورت کاملا بسته ( لگن مانند)

با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است

که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   ۶۵*۴۹*۴۱٫۵ و ابعاد داخلی ۵۹٫۷*۴۳٫۵*۳۶می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست 

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc5

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc5

اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۶ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۲۰۰عدد می باشد.

تصاویر این محصول را میتوانید

در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید.

ساخت وتولید صندوق های چرخدار کد sc4

ساخت وتولید صندوق های چرخدار کد sc4

این محصول پلاستیکی پارس سبدبه صورت کاملا بسته ( لگن مانند)

با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است

که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد

ابعاد خارجی این محصول   ۵۴*۴۱*۳۳٫۵و ابعاد داخلی  ۴۹٫۶*۳۶*۲۸٫۳می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست 

ساخت وتولید صندوق های چرخدار کد sc4

ساخت وتولید صندوق های چرخدار کد sc4

اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۶ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف

(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد.

تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۴۰۰عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید.

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc2

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc2

پخش صندوق های چرخدار کد sc2

این محصول پلاستیکی پارس سبد به صورت کاملا بسته ( لگن مانند)

با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است

که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد

ابعاد خارجی این محصول  ۴۵*۳۴*۲۶و ابعاد داخلی ۴۲*۳۰*۲۲ می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست

، اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۱۲ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۸۰۰عدد می باشد.

تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید

 

پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc1

پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc1

این محصول پلاستیکی پارس سبد به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد

زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد

پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc1

پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc1

ابعاد خارجی این محصول   ۳۸*۳۰*۲۰٫۵و ابعاد داخلی  ۳۵٫۳*۲۷*۱۶می باشد 

نام دیگر آن صندوق چرخ داراست ،

اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها

منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد.

بسته بندی این محصول به صورت ۱۲ عددی می باشد

که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)،

رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد.

تعداد جای گیری این محصول در کانتینر  ۳۰۰۰عدد می باشد.

تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید