کارگاه دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی ۵۰ کیلویی

کارگاه دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی

دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی

کد محصول: Flask6

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،

نوع کالا:دبه 50 لیتری

ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته گوشواره ای می باشد
قطر دهانه:17.5 سانتی متر                                             قطر کف:33 سانتی متر

 نام های دیگر محصول: دبه چهار خط   50کیلویی ترشی، دبه چهار خط 50 کیلویی شیر، دبه چهار خط 50 کیلویی خیارشور، دبه چهار خط 50 کیلویی ماست، دبه چهار خط 50 کیلویی رزین، دبه چهار خط 50 کیلویی شیمیایی، دبه چهار خط 50 کیلویی بنزین،دبه چهار خط 50 کیلویی نفت، دبه چهار خط 50 کیلویی گازوئیل، دبه چهار خط 50 کیلویی چسب، دبه چهار خط 50 کیلویی شور

ارتفاع: 60 سانتی متر
وزن:2000 گرم                                                                          رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار:50 کیلوگرم                                                         تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی چهار خط با ظرفیت 50 لیتر دارای دو دسته پلاستیکی و ارتفاع 60 سانتی متر و قطر دهانه 17.5 سانتی متر و قطر کف 33 سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه چهار خط  50 کیلویی ترشی،دبه چهار خط 50  کیلویی شیر،دبه چهار خط  50 کیلویی خیارشور،دبه چهار خط  50 کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه چهار خط 50  کیلویی چسب، دبه  چهار خط  50کیلویی رزین، دبه چهار خط   50کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه چهار خط  50کیلویی بنزین، دبه چهار خط 50  کیلویی نفت، دبه چهار خط   50کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند.

خرید دبه پلاستیکی سه خط  ۲۵ کیلویی

خرید دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی

دبه پلاستیکی سه خط 25 کیلویی

کد محصول: Flask5
موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه 25 لیتری

ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر

نام های دیگر محصول: دبه سه خط  25 کیلویی ترشی، دبه سه خط 25 کیلویی شیر، دبه سه خط 25 کیلویی خیارشور، دبه سه خط 25 کیلویی ماست، دبه سه خط 25 کیلویی رزین، دبه سه خط 25 کیلویی شیمیایی، دبه سه خط 25 کیلویی بنزین،دبه سه خط 25 کیلویی نفت، دبه سه خط 25 کیلویی گازوئیل، دبه سه خط 25 کیلویی چسب، دبه سه خط 25 کیلویی شور

ارتفاع: 46 سانتی متر
وزن:650 گرم                                                                            رنگ های متعارف:سفید
مقدار تحمل بار:25 کیلو                                                              تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی سه خط با ظرفیت 25 لیتر دارای ارتفاع 46 سانتی متر و قطر دهانه 12.5 سانتی متر و قطر کف 27 سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه سه خط  25 کیلویی ترشی،دبه سه خط 25  کیلویی شیر،دبه سه خط  25 کیلویی خیارشور،دبه سه خط  25 کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه سه خط 25  کیلویی چسب، دبه  سه خط  25کیلویی رزین، دبه سه خط   25کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه سه خط  25کیلویی بنزین، دبه سه خط 25  کیلویی نفت، دبه سه خط   25کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های  پارس سبد را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

تولیدی  دبه دسته فلزی سه خط ۲۳٫۵ لیتری

تولیدی  دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری

دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری

کد محصول: flask4

 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،

نوع کالا:دبه 23.5 لیتری

ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد

قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر

 نام های دیگر محصول: دبه سه خط   23.5کیلویی ترشی، دبه سه خط 23.5 کیلویی شیر، دبه سه خط 23.5 کیلویی خیارشور، دبه سه خط 23.5 کیلویی ماست، دبه سه خط 23.5 کیلویی رزین، دبه سه خط 23.5 کیلویی شیمیایی، دبه سه خط 23.5 کیلویی بنزین،دبه سه خط 23.5 کیلویی نفت، دبه سه خط 23.5 کیلویی گازوئیل، دبه سه خط 23.5 کیلویی چسب، دبه سه خط 23.5 کیلویی شور

ارتفاع: 43 سانتی متر
وزن:600گرم                                                                             رنگ های متعارف:سفید
مقدار تحمل بار:23.5 کیلو                                                           تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی سه خط با ظرفیت 23.5 لیتر دارای ارتفاع 43 سانتی متر و قطر دهانه 12.5 سانتی متر و قطر کف 27 سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه سه خط  23.5 کیلویی ترشی،دبه سه خط 23.5  کیلویی شیر،دبه سه خط  23.5 کیلویی خیارشور،دبه سه خط  23.5 کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه سه خط 23.5  کیلویی چسب، دبه  سه خط 23.5  کیلویی رزین، دبه سه خط  23.5 کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه سه خط 23.5  کیلویی بنزین، دبه سه خط 23.5  کیلویی نفت، دبه سه خط   23.5کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های پارس سبد را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

کارخانه دبه پلاستیکی دسته فلزی ۲۰کیلویی سه خط

کارخانه دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط

دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط

کد محصول:  Flask3
موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه 20 لیتری
ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                              قطر کف:26.5 سانتی متر

 نام های دیگر محصول: دبه دو خط  20کیلویی ترشی، دبه دو خط 20 کیلویی شیر، دبه دو خط 20 کیلویی خیارشور، دبه دو خط 20 کیلویی ماست، دبه دو خط 20 کیلویی رزین، دبه دو خط 20 کیلویی شیمیایی، دبه دو خط 20 کیلویی بنزین،دبه دو خط 20 کیلویی نفت، دبه دو خط 20 کیلویی گازوئیل، دبه دو خط 20 کیلویی چسب، دبه دو خط 20 کیلویی شور

ارتفاع: 41 سانتی متر
وزن: 800 تا 1500 گرم                                                              رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار: 20 کیلو                                                             تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی دو خط با ظرفیت 20 لیتر دارای ارتفاع 41 سانتی متر و قطر دهانه 12.5 سانتی متر و قطر کف 26.5 سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه دو خط  20 کیلویی ترشی،دبه دو خط 20  کیلویی شیر،دبه دو خط  20 کیلویی خیارشور،دبه دو خط  20 کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه دو خط 20  کیلویی چسب، دبه  دو خط 20  کیلویی رزین، دبه دو خط  20 کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه دو خط 20  کیلویی بنزین، دبه دو خط 20  کیلویی نفت، دبه دو خط   20کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های پارس سبد را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

فروش دبه دسته فلزی و دسته بغل ۱۲ کیلویی

فروش دبه دسته فلزی و دسته بغل 12 کیلویی

دبه دسته فلزی و دسته بغل 12 کیلویی

دبه ها

کد محصول:   Flask2
موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه 12 لیتری
ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:21 سانتی متر

نام های دیگر محصول: دبه دو خط 12 کیلویی ترشی، دبه دو خط 12 کیلویی شیر، دبه دو خط 12 کیلویی خیارشور، دبه دو خط 12 کیلویی ماست، دبه دو خط 12 کیلویی رزین، دبه دو خط 12 کیلویی شیمیایی، دبه دو خط 12 کیلویی بنزین،دبه دو خط 12 کیلویی نفت، دبه دو خط 12 کیلویی گازوئیل، دبه دو خط 12 کیلویی چسب، دبه دو خط 12 کیلویی شور

ارتفاع: 38 سانتی متر
وزن:350 گرم                                                                            رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار:12 کیلوگرم                                                         تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی دو خط با ظرفیت 12 لیتر دارای ارتفاع 38 سانتی متر و قطر دهانه 9 سانتی متر و قطر کف 21 سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه دو خط  12 کیلویی ترشی،دبه دو خط  12 کیلویی شیر،دبه دو خط 12 کیلویی خیارشور،دبه دو خط  12 کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه دو خط 12  کیلویی چسب، دبه دو خط 12 کیلویی رزین، دبه دو خط  12 کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه دو خط  12 کیلویی بنزین، دبه دو خط  12 کیلویی نفت، دبه دو خط   12 کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های پارس سبد را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

تولید دبه دسته فلزی ۶کیلویی دسته سیمی و بغل

تولید دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی و بغل

دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی و بغل

دبه ها

کد محصول: Flask1

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه 6 لیتری                                        ویژگی های محصول:دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:18 سانتی متر نام های دیگر محصول: دبه دو خط   6کیلویی ترشی، دبه دو خط 6 کیلویی شیر، دبه دو خط 6 کیلویی خیارشور، دبه دو خط 6 کیلویی ماست، دبه دو خط 6 کیلویی رزین، دبه دو خط 6 کیلویی شیمیایی، دبه دو خط 6 کیلویی بنزین
دبه دو خط 6 کیلویی نفت، دبه دو خط 6 کیلویی گازوئیل، دبه دو خط 6 کیلویی چسب، دبه دو خط 6 کیلویی شورارتفاع: 23.5 سانتی متر
وزن:225 گرم                                                                            رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار: 6 کیلوگرم                                                           تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگیناین دبه ی پلاستیکی دو خط با ظرفیت 6 لیتر دارای ارتفاع 23.5 سانتی متر و قطر دهانه 9 سانتی متر و قطر کف 18 سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه دو خط 6 کیلویی ترشی،دبه دو خط 6 کیلویی شیر،دبه دو خط 6 کیلویی خیارشور،دبه دو خط 6 کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه دو خط 6  کیلویی چسب، دبه دو خط 6 کیلویی رزین، دبه دو خط 6 کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه دو خط 6 کیلویی بنزین، دبه دو خط 6 کیلویی نفت، دبه دو خط  6کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های پارس سبد را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.