ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری

ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری

کد محصول:  B5                            


ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری

ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری

                                                    

موارد استفاده: سطل 7.5 کیلویی گیریس،سطل 7.5 کیلویی شکلات

، سطل 7.5 کیلویی شیرینی ، سطل 7.5 کیلویی قنادی

، سطل  7.5 کیلویی رنگ ، سطل   7.5کیلویی صنعتی،

سطل7.5 کیلویی واسکازین،سطل 7.5 کیلویی وازلین ،

سطل 7.5 کیلویی مارمالات ، سطل 7.5 کیلویی ژله،سطل 7.5 کیلویی تنقلات

، سطل  7.5کیلویی مرکبات ، سطل 7.5 کیلویی چسب ، سطل 7.5 کیلویی پودر ژله

، سطل 7.5 کیلویی پودر کاکائو، سطل 7.5 کیلویی بتن ، سطل 7.5 کیلویی بتن صنعتی

، سطل7.5  کیلویی چسب ساختمانی،سطل 7.5 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 7.5 کیلویی ترشی، سطل 7.5 کیلویی اسباب بازی ،سطل 7.5 کیلویی

  برنج، سطل 7.5 کیلویی شکر، سطل 7.5 کیلویی پارافین، سطل

  7.5کیلویی نمک ، سطل 7.5 کیلویی خمیر فندانت، سطل 7.5 کیلویی خامه قنادی

، سطل 7.5 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 7.5 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 7.5 کیلویی عسل

، سطل 7.5 کیلویی موم، سطل 7.5 کیلویی پارافین

، سطل 7.5 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   7.5لیتری                                             

ویژگی های محصول: کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه)

به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

ابعاد:

نام های دیگر محصول: سطل 7.5 کیلویی گیریس،سطل 7.5 کیلویی شکلات

، سطل 7.5 کیلویی شیرینی ، سطل 7.5 کیلویی قنادی، سطل  7.5 کیلویی رنگ

، سطل   7.5کیلویی صنعتی،سطل7.5 کیلویی واسکازین،سطل 7.5 کیلویی وازلین

، سطل 7.5 کیلویی مارمالات ، سطل 7.5 کیلویی ژله،سطل 7.5 کیلویی تنقلات

، سطل  7.5کیلویی مرکبات ، سطل 7.5 کیلویی چسب ، سطل 7.5 کیلویی پودر ژله

، سطل 7.5 کیلویی پودر کاکائو، سطل 7.5 کیلویی بتن ، سطل 7.5 کیلویی بتن صنعتی

، سطل7.5  کیلویی چسب ساختمانی،سطل 7.5 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 7.5 کیلویی ترشی، سطل 7.5 کیلویی اسباب بازی ،سطل 7.5 کیلویی 

برنج، سطل 7.5 کیلویی شکر، سطل 7.5 کیلویی پارافین، سطل   7.5کیلویی نمک

، سطل 7.5 کیلویی خمیر فندانت، سطل 7.5 کیلویی خامه قنادی، سطل 7.5 کیلویی

خمیر قنادی ، سطل 7.5 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 7.5 کیلویی عسل ،

سطل 7.5 کیلویی موم، سطل 7.5 کیلویی پارافین، سطل 7.5 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر:

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی ری پلاستیک با ظرفیت 7.5 لیتر و کیفیت عالی (

تولید شده  با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی شده برای مصارف

متعددی از قبیل  سطل 7.5 کیلویی گیریس،سطل 7.5 کیلویی شکلات،

سطل 7.5 کیلویی شیرینی ، سطل 7.5 کیلویی قنادی، سطل  7.5 کیلویی رنگ

، سطل   7.5کیلویی صنعتی،سطل7.5 کیلویی واسکازین،سطل 7.5 کیلویی وازلین ،

سطل 7.5 کیلویی مارمالات ، سطل 7.5 کیلویی ژله،سطل 7.5 کیلویی تنقلات ،

سطل  7.5کیلویی مرکبات ، سطل 7.5 کیلویی چسب ، سطل 7.5 کیلویی پودر ژله

، سطل 7.5 کیلویی پودر کاکائو، سطل 7.5 کیلویی بتن ، سطل 7.5 کیلویی بتن صنعتی

، سطل7.5  کیلویی چسب ساختمانی،سطل 7.5 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 7.5 کیلویی ترشی، سطل 7.5 کیلویی اسباب بازی ،سطل 7.5 کیلوی

ی  برنج، سطل 7.5 کیلویی شکر، سطل 7.5 کیلویی پارافین، سطل   7.5کیلویی نمک ، سطل 7.5 کیلویی خمیر فندانت، سطل 7.5 کیلویی خامه قنادی، سطل 7.5 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 7.5 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 7.5 کیلویی عسل ، سطل 7.5 کیلویی موم، سطل 7.5 کیلویی پارافین، سطل 7.5 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

پخش وساخت سطل های صنعتی و خانگی کد B4 ده لیتری

پخش وساخت سطل های صنعتی و خانگی کد B4 ده لیتری

کد محصول:  B4              

پخش وساخت سطل های صنعتی و خانگی کد B4 ده لیتری

پخش وساخت سطل های صنعتی و خانگی کد B4 ده لیتری

  

                                                                              

موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات

، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ

، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین

، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات

، سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله

، سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی

، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 10 کیلویی ترشی، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل 10 کیلویی  برنج

، سطل 10 کیلویی شکر، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل   10کیلویی نمک ،

سطل 10 کیلویی خمیر فندانت، سطل 10 کیلویی خامه قنادی،

سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم، سطل 10 کیلویی پارافین

، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   10لیتری                                              

ویژگی های محصول: کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه)

به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

ابعاد:

نام های دیگر محصول: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات

، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ

، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ،

سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات

، سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله

، سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی

، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 10 کیلویی ترشی، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل 10 کیلویی  برنج

، سطل 10 کیلویی شکر، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل   10کیلویی نمک

، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت، سطل 10 کیلویی خامه قنادی، سطل 10 کیلویی خمیر قنادی

، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم،

سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر:

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 10 لیتر و کیفیت عالی

( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و

آب بندی شده برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 10 کیلویی

گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات، سطل 10 کیلویی شیرینی

، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ ، سطل

  10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ،

سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات

، سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله ، سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی ، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 10 کیلویی ترشی، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل 10 کیلویی  برنج، سطل 10 کیلویی شکر، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل   10کیلویی نمک ، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت، سطل 10 کیلویی خامه قنادی، سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید.

ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 بیست لیتری

ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 بیست لیتری

کد محصول:  B2            

ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 بیست لیتری

ساخت انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 بیست لیتری

                                                                                  

موارد استفاده: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات،

سطل     20کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی،

سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،

سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین

، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ،

سطل  20کیلویی مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله

، سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن ، سطل 20 کیلویی بتن صنعتی ،

سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی

، سطل 20 کیلویی ترشی، سطل 20 کیلویی اسباب بازی ،سطل  20 کیلویی  برنج،

سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل   20کیلویی نمک ،

سطل 20 کیلویی خمیر فندانت، سطل 20 کیلویی خامه قنادی،

سطل 20 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 20 کیلویی عسل ، سطل 20 کیلویی موم، سطل 20 کیلویی پارافین

، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   20لیتری                                              

ویژگی های محصول: با داشتن دسته ی فلزی و کیفیت عالی (

تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی شده است

ابعاد: 300*360 میلی لیتر

نام های دیگر محصول: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات

، سطل     20کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ

، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین

، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ،

سطل  20کیلویی مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله

، سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن ، سطل 20 کیلویی بتن صنعتی

، سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 20 کیلویی ترشی، سطل 20 کیلویی اسباب بازی ،سطل  20 کیلویی  برنج،

سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل   20کیلویی نمک ،

سطل 20 کیلویی خمیر فندانت، سطل 20 کیلویی خامه قنادی،

سطل 20 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 20 کیلویی عسل ، سطل 20 کیلویی موم،

سطل 20 کیلویی پارافین، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: کانتینر 40 فوت 7500 عدد

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 20 لیتر و ابعاد 300*

360 میلی لیتر و با داشتن دسته ی فلزی و کیفیت عالی

( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و

آب بندی شده برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 20 کیلویی

گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20کیلویی شیرینی ،

سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ،

سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین

، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ،

سطل  20کیلویی مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله

، سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن ، سطل 20 کیلویی بتن صنعتی

، سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 20 کیلویی ترشی، سطل 20 کیلویی اسباب بازی ،سطل  20 کیلویی 

برنج، سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل   20کیلویی نمک ،

سطل 20 کیلویی خمیر فندانت، سطل 20 کیلویی خامه قنادی، سطل 20 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 20 کیلویی عسل ، سطل 20 کیلویی موم، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول در یک کانتینر 40 فوت 7500 عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

ساخت سطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری

ساخت سطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری

کد محصول:  B1           

 

                                                                        

موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات،

سطل     10کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10کیلویی رنگ ،

سطل 10کیلویی صنعتی،سطل 10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین

، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل10  کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات ،

سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله ،

سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ،

سطل 10 کیلویی بتن صنعتی ، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی

،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 10 کیلویی ترشی،

سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل  10 کیلویی  برنج، سطل 10 کیلویی شکر

، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10کیلویی نمک ، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت،

سطل 10 کیلویی خامه قنادی، سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ،

سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم،

سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک و…مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل  10لیتری                                              

ویژگی های محصول: در دو مدل دسته پلاستیکی و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده موجود می باشد

ابعاد: 270*250 میلی لیتر 

نام های دیگر محصول: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات

، سطل     10کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی،

سطل  10کیلویی رنگ ، سطل 10کیلویی صنعتی،سطل 10 کیلویی واسکازین،

سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ،

سطل10  کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات ،

سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله

، سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی

، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 10 کیلویی ترشی، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل  10 کیلویی  برنج،

سطل 10 کیلویی شکر، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10کیلویی نمک

، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت، سطل 10 کیلویی خامه قنادی،

سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 10 کیلویی عسل

، سطل 10 کیلویی موم، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: در یک کانتینر 40 فوت 9000 عدد می باشد

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 10 لیتر و ابعاد 270*250

میلی لیتر  و کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) در دو مدل

دسته پلاستیکی و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده برای

مصارف متعددی از قبیل  سطل 10 کیلویی گیریس,سطل 10 کیلویی شکلات،

سطل     10کیلویی شیرینی , سطل 10 کیلویی قنادی, سطل  10کیلویی رنگ

، سطل 10کیلویی صنعتی،سطل 10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین

, سطل 10 کیلویی مارمالات,سطل10  کیلویی ژله,سطل 10 کیلویی تنقلات

, سطل  10کیلویی مرکبات, سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله ،

سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی

، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 10 کیلویی ترشی، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل  10 کیلویی  برنج، سطل 10 کیلویی شکر، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10کیلویی نمک ، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت، سطل 10 کیلویی خامه قنادی، سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک و…مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول در یک کانتینر 40 فوت 9000 عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

کارگاه وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری

کارگاه وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری

سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری

کارگاه وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری

کارگاه وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری

کد محصول:  B3                                                                                              

موارد استفاده: سطل 12 کیلویی گیریس،سطل 12 کیلویی شکلات،

سطل 12 کیلویی شیرینی ، سطل 12 کیلویی قنادی، سطل  12 کیلویی رنگ

، سطل   12کیلویی صنعتی،سطل12 کیلویی واسکازین،سطل 12 کیلویی وازلین

، سطل 12 کیلویی مارمالات ، سطل 12کیلویی ژله،سطل 12 کیلویی تنقلات

، سطل  12کیلویی مرکبات ، سطل 12 کیلویی چسب ،

سطل 12 کیلویی پودر ژله ، سطل 12 کیلویی پودر کاکائو، سطل 12 کیلویی بتن ،

سطل 12 کیلویی بتن صنعتی ، سطل12 کیلویی چسب ساختمانی،

سطل 12 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 12 کیلویی ترشی،

سطل 12 کیلویی اسباب بازی ،سطل 12 کیلویی  برنج،

سطل 12 کیلویی شکر، سطل 12 کیلویی پارافین، سطل   12کیلویی نمک،

سطل 12 کیلویی خمیر فندانت، سطل 12 کیلویی خامه قنادی،

سطل 12 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 12 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 12 کیلویی عسل ، سطل 12 کیلویی موم، سطل 12 کیلویی پارافین،

سطل 12 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.

نوع کالا: سطل   12لیتری                                              

ویژگی های محصول: کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه)

به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

ابعاد: 343*270 میلی لیتر 

نام های دیگر محصول: سطل 12 کیلویی گیریس،سطل 12 کیلویی شکلات،

سطل 12 کیلویی شیرینی ، سطل 12 کیلویی قنادی، سطل  12 کیلویی رنگ

، سطل   12کیلویی صنعتی،سطل12 کیلویی واسکازین،سطل 12 کیلویی وازلین

، سطل 12 کیلویی مارمالات ، سطل 12کیلویی ژله،سطل 12 کیلویی تنقلات

، سطل  12کیلویی مرکبات ، سطل 12 کیلویی چسب ، سطل 12 کیلویی پودر ژله

، سطل 12 کیلویی پودر کاکائو، سطل 12 کیلویی بتن ، سطل 12 کیلویی بتن صنعتی

، سطل12 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 12 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 12 کیلویی ترشی، سطل 12 کیلویی اسباب بازی ،سطل 12 کیلویی  برنج

، سطل 12 کیلویی شکر، سطل 12 کیلویی پارافین، سطل   12کیلویی نمک،

سطل 12 کیلویی خمیر فندانت، سطل 12 کیلویی خامه قنادی،

سطل 12 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 12 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 12 کیلویی عسل ، سطل 12 کیلویی موم، سطل 12 کیلویی پارافین، سطل 12 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: کانتینر 40 فوت 580 کارتن

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 12 لیتر و ابعاد 343*270 میلی لیتر

  و کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی

شده برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 12 کیلویی گیریس،سطل 12 کیلویی

شکلات، سطل 12 کیلویی شیرینی ، سطل 12 کیلویی قنادی، سطل  12 کیلویی رنگ ،

سطل   12کیلویی صنعتی،سطل12 کیلویی واسکازین،سطل 12 کیلویی وازلین

، سطل 12 کیلویی مارمالات ، سطل 12کیلویی ژله،سطل 12 کیلویی تنقلات ،

سطل  12کیلویی مرکبات ، سطل 12 کیلویی چسب ، سطل 12 کیلویی پودر ژله ،

سطل 12 کیلویی پودر کاکائو، سطل 12 کیلویی بتن ، سطل 12 کیلویی بتن صنعتی

، سطل12 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 12 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 12 کیلویی ترشی، سطل 12 کیلویی اسباب بازی ،سطل 12 کیلویی  برنج، سطل 12 کیلویی شکر، سطل 12 کیلویی پارافین، سطل   12کیلویی نمک، سطل 12 کیلویی خمیر فندانت، سطل 12 کیلویی خامه قنادی، سطل 12 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 12 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 12 کیلویی عسل ، سطل 12 کیلویی موم، سطل 12 کیلویی پارافین، سطل 12 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول در هر بسته 15 عدد وتعداد در یک کانتینر 40 فوت 580 کارتن می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

تولید وپخش سطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری

تولید وپخش سطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری

کد محصول:  B3                    

تولید وپخش سطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری

تولید وپخش سطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری

                                                                          

موارد استفاده: سطل 5 کیلویی گیریس،سطل 5 کیلویی شکلات،

سطل 5 کیلویی شیرینی ، سطل 5 کیلویی قنادی، سطل  5 کیلویی رنگ ،

سطل   5کیلویی صنعتی،سطل5 کیلویی واسکازین،سطل 5 کیلویی وازلین ،

سطل 5 کیلویی مارمالات ، سطل5  کیلویی ژله،سطل 5 کیلویی تنقلات

، سطل  5کیلویی مرکبات ، سطل 5 کیلویی چسب ، سطل 5 کیلویی پودر ژله

، سطل 5 کیلویی پودر کاکائو، سطل 5 کیلویی بتن ، سطل 5 کیلویی بتن صنعتی

، سطل5 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 5 کیلویی بتن ساختمانی

، سطل 5 کیلویی ترشی، سطل 5 کیلویی اسباب بازی ،سطل 5 کیلویی  برنج،

سطل 5 کیلویی شکر، سطل 5 کیلویی پارافین، سطل   5کیلویی نمک،

سطل 5 کیلویی خمیر فندانت، سطل 5 کیلویی خامه قنادی،

سطل 5 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 5 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 5 کیلویی عسل ، سطل 5 کیلویی موم، سطل 5 کیلویی پارافین،

سطل 5 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   5لیتری                                             

ویژگی های محصول: کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه)

به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

ابعاد: 264*215 میلی لیتر 

نام های دیگر محصول: سطل 5 کیلویی گیریس،سطل 5 کیلویی شکلات،

سطل 5 کیلویی شیرینی ، سطل 5 کیلویی قنادی، سطل  5 کیلویی رنگ

، سطل   5کیلویی صنعتی،سطل5 کیلویی واسکازین،سطل 5 کیلویی وازلین

، سطل 5 کیلویی مارمالات ، سطل5  کیلویی ژله،سطل 5 کیلویی تنقلات

، سطل  5کیلویی مرکبات ، سطل 5 کیلویی چسب ، سطل 5 کیلویی پودر ژله ،

سطل 5 کیلویی پودر کاکائو، سطل 5 کیلویی بتن ، سطل 5 کیلویی بتن صنعتی

، سطل5 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 5 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 5 کیلویی ترشی، سطل 5 کیلویی اسباب بازی ،سطل 5 کیلویی  برنج

، سطل 5 کیلویی شکر، سطل 5 کیلویی پارافین، سطل   5کیلویی نمک

سطل 5 کیلویی خمیر فندانت، سطل 5 کیلویی خامه قنادی،

سطل 5 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 5 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 5 کیلویی عسل

، سطل 5 کیلویی موم، سطل 5 کیلویی پارافین، سطل 5 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: کانتینر 40 فوت 700 کارتن

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 5 لیتر و ابعاد 264*215 میلی لیتر

  و کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی

شده برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 5 کیلویی گیریس،سطل 5 کیلویی

شکلات,سطل 5 کیلویی شیرینی , سطل 5 کیلویی قنادی, سطل  5 کیلویی رنگ ,

سطل   5کیلویی صنعتی،سطل5 کیلویی واسکازین،سطل 5 کیلویی وازلین ،

سطل 5 کیلویی مارمالات ، سطل5  کیلویی ژله،سطل 5 کیلویی تنقلات ،

سطل  5کیلویی مرکبات ، سطل 5 کیلویی چسب ، سطل 5 کیلویی پودر ژله ،

سطل 5 کیلویی پودر کاکائو، سطل 5 کیلویی بتن ، سطل 5 کیلویی بتن صنعتی

، سطل5 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 5 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 5 کیلویی ترشی

، سطل 5 کیلویی اسباب بازی ،سطل 5 کیلویی  برنج، سطل 5 کیلویی شکر، سطل 5 کیلویی پارافین، سطل   5کیلویی نمک، سطل 5 کیلویی خمیر فندانت، سطل 5 کیلویی خامه قنادی، سطل 5 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 5 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 5 کیلویی عسل ، سطل 5 کیلویی موم، سطل 5 کیلویی پارافین، سطل 5 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول در هر بسته 30 عدد وتعداد در یک کانتینر 40 فوت 700 کارتن می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید.

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری

کد محصول:  B3         

                                                                                     

موارد استفاده: سطل 25 کیلویی گیریس،سطل 25 کیلویی شکلات،

سطل 25 کیلویی شیرینی ، سطل 25 کیلویی قنادی، سطل  25 کیلویی رنگ ،

سطل   25کیلویی صنعتی،سطل25 کیلویی واسکازین،سطل 25 کیلویی وازلین

، سطل 25 کیلویی مارمالات ، سطل 25کیلویی ژله،سطل 25 کیلویی تنقلات ،

سطل  25کیلویی مرکبات ، سطل 25 کیلویی چسب ، سطل 25 کیلویی پودر ژله

، سطل 25 کیلویی پودر کاکائو، سطل 25 کیلویی بتن ، سطل 25 کیلویی بتن صنعتی

، سطل25 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 25 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 25 کیلویی ترشی، سطل 25 کیلویی اسباب بازی ،سطل 25 کیلویی  برنج

، سطل 25 کیلویی شکر، سطل 25 کیلویی پارافین، سطل   25کیلویی نمک،

سطل 25 کیلویی خمیر فندانت، سطل 25 کیلویی خامه قنادی، سطل 25 کیلویی خمیر قنادی

، سطل 25 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 25 کیلویی عسل ، سطل 25کیلویی موم، سطل 25 کیلویی پارافین،

سطل 25 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   25لیتری                                              

ویژگی های محصول: کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

ابعاد:   415*335 میلی لیتر 

نام های دیگر محصول: سطل 25 کیلویی گیریس،سطل 25 کیلویی شکلات،

سطل 25 کیلویی شیرینی ، سطل 25 کیلویی قنادی، سطل  25 کیلویی رنگ

، سطل   25کیلویی صنعتی،سطل25 کیلویی واسکازین،سطل 25 کیلویی وازلین

، سطل 25 کیلویی مارمالات ، سطل 25کیلویی ژله،سطل 25 کیلویی تنقلات ،

سطل  25کیلویی مرکبات ، سطل 25 کیلویی چسب ، سطل 25 کیلویی پودر ژله ،

سطل 25 کیلویی پودر کاکائو، سطل 25 کیلویی بتن ، سطل 25 کیلویی بتن صنعتی

، سطل25 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 25 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 25 کیلویی ترشی، سطل 25 کیلویی اسباب بازی ،سطل 25 کیلویی  برنج،

سطل 25 کیلویی شکر، سطل 25 کیلویی پارافین، سطل   25کیلویی نمک،

سطل 25 کیلویی خمیر فندانت، سطل 25 کیلویی خامه قنادی، سطل 25 کیلویی خمیر قنادی

، سطل 25 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 25 کیلویی عسل ، سطل 25کیلویی موم،

سطل 25 کیلویی پارافین، سطل 25 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: کانتینر 40 فوت 580 کارتن

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 25 لیتر و ابعاد 415*335 میلی لیتر 

و کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی

شده برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 25 کیلویی گیریس،سطل 25 کیلویی

شکلات، سطل 25 کیلویی شیرینی ، سطل 25 کیلویی قنادی، سطل  25 کیلویی رنگ

، سطل   25کیلویی صنعتی،سطل25 کیلویی واسکازین،سطل 25 کیلویی وازلین ،

سطل 25 کیلویی مارمالات ، سطل 25کیلویی ژله،سطل 25 کیلویی تنقلات ،

سطل  25کیلویی مرکبات ، سطل 25 کیلویی چسب ، سطل 25 کیلویی پودر ژله

، سطل 25 کیلویی پودر کاکائو، سطل 25 کیلویی بتن ، سطل 25 کیلویی بتن صنعتی ، سطل25 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 25 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 25 کیلویی ترشی، سطل 25 کیلویی اسباب بازی ،سطل 25 کیلویی  برنج، سطل 25 کیلویی شکر، سطل 25 کیلویی پارافین، سطل   25کیلویی نمک، سطل 25 کیلویی خمیر فندانت، سطل 25 کیلویی خامه قنادی، سطل 25 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 25 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 25 کیلویی عسل ، سطل 25کیلویی موم، سطل 25 کیلویی پارافین، سطل 25 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول در هر بسته 12 عدد وتعداد در یک کانتینر 40 فوت 500 کارتن می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

ساخت وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

ساخت وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

کد محصول: (B) B1       

 

ساخت وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

ساخت وتولید سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

                                                                       

موارد استفاده: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات،

سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی،

سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی

واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ،

سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ، سطل  20کیلویی

مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله ،

سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن ،

سطل 20 کیلویی بتن صنعتی ، سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،

سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 20 کیلویی ترشی، سطل 20 کیلویی

اسباب بازی ،سطل  20 کیلویی  برنج، سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی

پارافین، سطل   20کیلویی نمک ، سطل 20 کیلویی خمیر فندانت، سطل 20 کیلویی

خامه قنادی، سطل 20 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 20 کیلویی عسل ، سطل 20 کیلویی موم، سطل 20 کیلویی پارافین

، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   20لیتری                                              

ویژگی های محصول: در دو مدل دسته پلاستیکی و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده موجود می باشد

ابعاد: 300*360  میلی لیتر 

نام های دیگر محصول: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ، سطل  20کیلویی مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ،

سطل 20 کیلویی پودر ژله ، سطل 20 کیلویی پودر کاکائو،

سطل 20 کیلویی بتن ، سطل 20 کیلویی بتن صنعتی ،

سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی

، سطل 20 کیلویی ترشی، سطل 20 کیلویی اسباب بازی ،

سطل  20 کیلویی  برنج، سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی

پارافین، سطل   20کیلویی نمک ، سطل 20 کیلویی خمیر فندانت،

سطل 20 کیلویی خامه قنادی، سطل 20 کیلویی خمیر قنادی

، سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 20 کیلویی عسل

، سطل 20 کیلویی موم، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: در یک کانتینر 40 فوت 7500 عدد می باشد

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی سبدسازان با ظرفیت 20 لیتر و ابعاد 300*360 میلی لیتر

  و کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) در دو مدل دسته پ

لاستیکی و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 20 کیلویی گیریس,سطل 20 کیلویی

شکلات,سطل 20 کیلویی شیرینی, سطل 20 کیلویی قنادی

، سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی

واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ،

سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ، سطل  20کیلویی مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله ، سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن ، سطل 20 کیلویی بتن صنعتی ، سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 20 کیلویی ترشی، سطل 20 کیلویی اسباب بازی ،سطل  20 کیلویی  برنج، سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل   20کیلویی نمک ، سطل 20 کیلویی خمیر فندانت، سطل 20 کیلویی خامه قنادی، سطل 20 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 20 کیلویی عسل ، سطل 20 کیلویی موم، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول در یک کانتینر 40 فوت 7500 عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B1 شش لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B1 شش لیتری

کد محصول:  B1         


تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B1 شش لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B1 شش لیتری

                                                                               

موارد استفاده: سطل 6 کیلویی گیریس،سطل 6 کیلویی شکلات،

سطل 6  کیلویی شیرینی ، سطل 6 کیلویی قنادی، سطل  6کیلویی رنگ

، سطل 6 کیلویی صنعتی،سطل 6 کیلویی واسکازین،سطل 6 کیلویی وازلین

، سطل 6 کیلویی مارمالات ، سطل 6 کیلویی ژله،سطل 6 کیلویی تنقلات ،

سطل  6کیلویی مرکبات ، سطل 6 کیلویی چسب ، سطل 6 کیلویی پودر ژله

، سطل 6 کیلویی پودر کاکائو، سطل 6 کیلویی بتن ، سطل 6 کیلویی بتن صنعتی ،

سطل     6 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 6 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 6 کیلویی ترشی، سطل  6کیلویی اسباب بازی ،سطل  6کیلویی  برنج،

سطل 6 کیلویی شکر، سطل 6 کیلویی پارافین، سطل 6 کیلویی نمک،

سطل 6 کیلویی خمیر فندانت، سطل 6 کیلویی خامه قنادی

، سطل 6 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 6 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 6 کیلویی عسل ، سطل 6 کیلویی موم، سطل 6 کیلویی پارافین،

سطل 6 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   6لیتری                                             

ویژگی های محصول: در دو مدل دسته پلاستیکی و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده موجود می باشد

ابعاد: 190*220  میلی لیتر 

نام های دیگر محصول: سطل 6 کیلویی گیریس،سطل 6 کیلویی شکلات

، سطل 6  کیلویی شیرینی ، سطل 6 کیلویی قنادی، سطل  6کیلویی رنگ

، سطل 6 کیلویی صنعتی،سطل 6 کیلویی واسکازین،سطل 6 کیلویی وازلین

، سطل 6 کیلویی مارمالات ، سطل 6 کیلویی ژله،سطل 6 کیلویی تنقلات ،

سطل  6کیلویی مرکبات ، سطل 6 کیلویی چسب ، سطل 6 کیلویی پودر ژله

، سطل 6 کیلویی پودر کاکائو، سطل 6 کیلویی بتن ،

سطل 6 کیلویی بتن صنعتی ، سطل     6 کیلویی چسب ساختمانی،

سطل 6 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 6 کیلویی ترشی، سطل  6کیلویی اسباب بازی ،

سطل  6کیلویی  برنج، سطل 6 کیلویی شکر، سطل 6 کیلویی پارافین،

سطل 6 کیلویی نمک، سطل 6 کیلویی خمیر فندانت، سطل 6 کیلویی خامه قنادی،

سطل 6 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 6 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 6 کیلویی عسل

، سطل 6 کیلویی موم، سطل 6 کیلویی پارافین، سطل 6 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: در یک کانتینر 40 فوت 12000 عدد می باشد

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 6 لیتر و ابعاد 190*220 میلی لیتر  و کیفیت عالی

( تولید شده با بهترین مواد اولیه) در دو مدل دسته پلاستیکی و

دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده برای مصارف

متعددی از قبیل  سطل 6 کیلویی گیریس،سطل 6 کیلویی شکلات،

سطل 6  کیلویی شیرینی ، سطل 6 کیلویی قنادی، سطل  6کیلویی رنگ

، سطل 6 کیلویی صنعتی،سطل 6 کیلویی واسکازین،سطل 6 کیلویی

وازلین ، سطل 6 کیلویی مارمالات ، سطل 6 کیلویی ژله،سطل 6 کیلویی

تنقلات ، سطل  6کیلویی مرکبات ,سطل 6 کیلویی چسب , سطل 6 کیلویی

پودر ژله , سطل 6 کیلویی پودر کاکائو, سطل 6 کیلویی بتن , سطل 6 کیلویی

بتن صنعتی , سطل     6 کیلویی چسب ساختمانی,سطل 6 کیلویی بتن ساختمانی

, سطل 6 کیلویی ترشی,سطل  6کیلویی اسباب بازی ,سطل  6کیلویی 

برنج,سطل 6 کیلویی شکر, سطل 6 کیلویی پارافین، سطل 6 کیلویی نمک،

سطل 6 کیلویی خمیر فندانت، سطل 6 کیلویی خامه قنادی، سطل 6 کیلویی

خمیر قنادی ، سطل 6 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 6 کیلویی عسل ، سطل 6 کیلویی موم، سطل 6 کیلویی پارافین، سطل 6 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول در یک کانتینر 40 فوت 12000 عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید.

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

کد محصول: B)) B4                 

 

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

                                                                       

موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات

، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ ،

سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین

، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات

، سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله

، سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی

، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی

، سطل 10 کیلویی ترشی، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل 10 کیلویی  برنج

، سطل 10 کیلویی شکر، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل   10کیلویی نمک

، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت، سطل 10 کیلویی خامه قنادی،

سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم، سطل 10 کیلویی پارافین

، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   10لیتری                                              

ویژگی های محصول: کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه)

به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

ابعاد:

نام های دیگر محصول: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات

، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ

، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین

، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات

، سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب ، سطل 10 کیلویی پودر ژله

، سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی

، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 10 کیلویی ترشی

، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل 10 کیلویی  برنج، سطل 10 کیلویی شکر،

سطل 10 کیلویی پارافین، سطل   10کیلویی نمک ، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت،

سطل 10 کیلویی خامه قنادی، سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک

، سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر:

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 10 لیتر و کیفیت عالی

( تولید شده  با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی شده

برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی

شکلات، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  

10 کیلویی رنگ ، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،

سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله

،سطل 10 کیلویی تنقلات ، سطل  10کیلویی مرکبات ، سطل 10 کیلویی چسب

، سطل 10 کیلویی پودر ژله ، سطل 10 کیلویی پودر کاکائو، سطل 10 کیلویی بتن ، سطل 10 کیلویی بتن صنعتی ، سطل10 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 10 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 10 کیلویی ترشی، سطل 10 کیلویی اسباب بازی ،سطل 10 کیلویی  برنج، سطل 10 کیلویی شکر، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل   10کیلویی نمک ، سطل 10 کیلویی خمیر فندانت، سطل 10 کیلویی خامه قنادی، سطل 10 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 10 کیلویی عسل ، سطل 10 کیلویی موم، سطل 10 کیلویی پارافین، سطل 10 کیلویی چسب ماستیکو… مورد استفاده قرار میگیرد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

تولید سطل های صنعتی و خانگی کدB1 بیست لیتری

تولید سطل های صنعتی و خانگی کدB1 بیست لیتری

کد محصول:  B1          

                                                                                    

موارد استفاده: قبیل  سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات،

سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ،

سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین

، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات

، سطل  20کیلویی مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله ،

سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن ، .

سطل 20 کیلویی بتن صنعتی ، سطل20 کیلویی چسب

ساختمانی،سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 20 کیلویی ترشی،

سطل 20 کیلویی اسباب بازی ،سطل  20 کیلویی  برنج،

سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی پارافین،

سطل   20کیلویی نمک ، سطل 20 کیلویی خمیر فندانت،

سطل 20 کیلویی خامه قنادی، سطل 20 کیلویی خمیر قنادی ،

سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 20 کیلویی عسل ،

سطل 20 کیلویی موم، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک و…مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل 20لیتری                                              

ویژگی های محصول: در دو مدل دسته پلاستیکی و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده موجود می باشد

ابعاد: 300*360 میلی لیتر 

نام های دیگر محصول: سطل 20 کیلویی گیریس،

سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20 کیلویی شیرینی ،

سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ،

سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،

سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ،

سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ، سطل  20کیلویی مرکبات

، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله ،

سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن

، سطل 20 کیلویی بتن صنعتی ، سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،

سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 20 کیلویی ترشی،

سطل 20 کیلویی اسباب بازی ،سطل  20 کیلویی  برنج،

سطل 20 کیلویی شکر، سطل 20 کیلویی پارافین،

سطل   20کیلویی نمک ، سطل 20 کیلویی خمیر فندانت،

سطل 20 کیلویی خامه قنادی، سطل 20 کیلویی خمیر قنادی ،

سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 20 کیلویی عسل

، سطل 20 کیلویی موم، سطل 20 کیلویی پارافین، سطل 20 کیلویی چسب ماستیک          

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: در یک کانتینر 40 فوت 7500 عدد می باشد

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 20 لیتر و ابعاد 300*360 میلی لیتر

  و کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) در دو مدل دسته پلاستیکی

و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده برای مصارف متعددی

از قبیل  سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل   

  20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ

، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین

، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 کیلویی تنقلات ،

سطل  20کیلویی مرکبات ، سطل 20 کیلویی چسب ، سطل 20 کیلویی پودر ژله

، سطل 20 کیلویی پودر کاکائو، سطل 20 کیلویی بتن ، سطل 20 کیلویی بتن صنعتی

، سطل20 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 20 کیلویی بتن ساختمانی ,

سطل 20 کیلویی ترشی, سطل 20 کیلویی اسباب بازی ,

سطل  20 کیلویی  برنج,سطل 20 کیلویی شکر, سطل 20 کیلویی پارافین

، سطل   20کیلویی نمک , سطل 20 کیلویی خمیر فندانت,سطل 20 کیلویی خامه قنادی,

سطل 20 کیلویی خمیر قنادی , سطل 20 کیلویی پنیر لاکتیک,سطل 20 کیلویی عسل ,

سطل 20 کیلویی موم, سطل 20 کیلویی پارافین, سطل 20 کیلویی

چسب ماستیک و…مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول

در یک کانتینر 40 فوت 7500 عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 پانزده لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 پانزده لیتری

کد محصول:  B2        

 

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 پانزده لیتری

تولید انواع سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 پانزده لیتری

                                                                          

موارد استفاده: سطل 15 کیلویی گیریس،سطل 15 کیلویی شکلات،

سطل    15کیلویی شیرینی ، سطل 15 کیلویی قنادی،

سطل     15کیلویی رنگ ، سطل  15کیلویی صنعتی

،سطل 15 کیلویی واسکازین،سطل 15 کیلویی وازلین

، سطل 15 کیلویی مارمالات ، سطل15  کیلویی ژله،سطل 15 کیلویی تنقلات

، سطل  15کیلویی مرکبات ، سطل 15 کیلویی چسب ، سطل 15 کیلویی پودر ژله

، سطل 15 کیلویی پودر کاکائو، سطل 15 کیلویی بتن ،

سطل 15 کیلویی بتن صنعتی ، سطل15 کیلویی چسب ساختمانی

،سطل 15 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 15 کیلویی ترشی،

سطل 15 کیلویی اسباب بازی ،سطل  15 کیلویی  برنج، سطل 15 کیلویی شکر

، سطل 15 کیلویی پارافین، سطل   15کیلویی نمک ، سطل 15 کیلویی خمیر فندانت،

سطل 15 کیلویی خامه قنادی، سطل 15 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 15 کیلویی

پنیر لاکتیک، سطل 15 کیلویی عسل ، سطل 15 کیلویی موم، سطل 15 کیلویی پارافین،

سطل 15 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل   15لیتری                                              

ویژگی های محصول: با داشتن دسته ی فلزی و کیفیت عالی

( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی شده است

ابعاد:

نام های دیگر محصول: سطل 15 کیلویی گیریس،سطل 15 کیلویی شکلات،

سطل    15کیلویی شیرینی ، سطل 15 کیلویی قنادی، سطل     15کیلویی رنگ

، سطل  15کیلویی صنعتی،سطل 15 کیلویی واسکازین،سطل 15 کیلویی وازلین

، سطل 15 کیلویی مارمالات ، سطل15  کیلویی ژله،سطل 15 کیلویی تنقلات

، سطل  15کیلویی مرکبات ، سطل 15 کیلویی چسب ، سطل 15 کیلویی پودر ژله ،

سطل 15 کیلویی پودر کاکائو، سطل 15 کیلویی بتن ، سطل 15 کیلویی بتن صنعتی

، سطل15 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 15 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 15 کیلویی ترشی، سطل 15 کیلویی اسباب بازی ،سطل  15 کیلویی  برنج،

سطل 15 کیلویی شکر، سطل 15 کیلویی پارافین، سطل   15کیلویی نمک ،

سطل 15 کیلویی خمیر فندانت، سطل 15 کیلویی خامه قنادی، سطل 15 کیلویی خمیر قنادی

، سطل 15 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 15 کیلویی عسل ، سطل 15 کیلویی موم،

سطل 15 کیلویی پارافین، سطل 15 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر:

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی پارس سبد  با ظرفیت 15 لیتر و با داشتن دسته ی فلزی و کیفیت عالی

( تولید شده با بهترین مواد اولیه) به صورت پلمپ دار و آب بندی

شده برای مصارف متعددی از قبیل  سطل 15 کیلویی گیریس

،سطل 15 کیلویی شکلات، سطل    15کیلویی شیرینی ،

سطل 15 کیلویی قنادی، سطل     15کیلویی رنگ , سطل  15کیلویی صنعتی

,سطل 15 کیلویی واسکازین,سطل 15 کیلویی وازلین , سطل 15 کیلویی مارمالات ,سطل15  کیلویی ژله،سطل 15 کیلویی تنقلات , سطل  15کیلویی مرکبات , سطل 15 کیلویی چسب , سطل 15 کیلویی پودر ژله ,سطل 15 کیلویی پودر کاکائو, سطل 15 کیلویی بتن ,سطل 15 کیلویی بتن صنعتی, سطل15 کیلویی چسب ساختمانی،سطل 15 کیلویی بتن ساختمانی ، سطل 15 کیلویی ترشی، سطل 15 کیلویی اسباب بازی ،سطل  15 کیلویی  برنج، سطل 15 کیلویی شکر، سطل 15 کیلویی پارافین، سطل   15کیلویی نمک ، سطل 15 کیلویی خمیر فندانت، سطل 15 کیلویی خامه قنادی، سطل 15 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 15 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 15 کیلویی عسل ، سطل 15 کیلویی موم، سطل 15 کیلویی پارافین، سطل 15 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید

پخش سطل های صنعتی و خانگی کد B1 چهار لیتری

پخش سطل های صنعتی و خانگی کد B1 چهار لیتری

کد محصول:  B1         

                                                                                     

موارد استفاده: قبیل  سطل 4 کیلویی گیریس،سطل 4 کیلویی

شکلات، سطل 4  کیلویی شیرینی ، سطل 4 کیلویی

قنادی سطل4 کیلویی رنگ ، سطل 4 کیلویی صنعتی

،سطل 4 کیلویی واسکازین،سطل 4 کیلویی وازلین ،

سطل 4 کیلویی مارمالات سطل 4 کیلویی ژله،

سطل 4 کیلویی تنقلات ، سطل  4کیلویی مرکبات ،

سطل 4 کیلویی چسب ، سطل 4 کیلویی پودر ژله ،

سطل 4 کیلویی پودر کاکائو، سطل 4 کیلویی بتن ،

سطل 4 کیلویی بتن صنعتی , سطل  4کیلویی چسب ساختمانی,

سطل 4 کیلویی بتن ساختمانی, سطل 4 کیلویی ترشی,سطل  4کیلویی اسباب بازی

،سطل کیلویی 4 برنج, سطل 4 کیلویی شکر, سطل 4 کیلویی پارافین,

سطل 4 کیلویی نمک, سطل 4 کیلویی خمیر فندانت,سطل 4 کیلویی خامه قنادی

,سطل 4 کیلویی خمیر قنادی, سطل 4 کیلویی پنیر لاکتیک, سطل 4 کیلویی عسل

, سطل 4 کیلویی موم,سطل 4 کیلویی پارافین, سطل 4 کیلویی چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: سطل 4لیتری                                             

ویژگی های محصول: در دو مدل دسته پلاستیکی و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده موجود می باشد

ابعاد: 180*170 میلی لیتر

نام های دیگر محصول: قبیل  سطل 4 کیلویی گیریس،

سطل 4 کیلویی شکلات، سطل 4  کیلویی شیرینی

، سطل 4 کیلویی قنادی سطل4 کیلویی رنگ ،

سطل 4 کیلویی صنعتی،سطل 4 کیلویی واسکازین،سطل 4 کیلویی وازلین

، سطل 4 کیلویی مارمالات سطل 4 کیلویی ژله،سطل 4 کیلویی تنقلات ،

سطل  4کیلویی مرکبات ، سطل 4 کیلویی چسب ، سطل 4 کیلویی پودر ژله

، سطل 4 کیلویی پودر کاکائو، سطل 4 کیلویی بتن ، سطل 4 کیلویی بتن صنعتی

، سطل  4کیلویی چسب ساختمانی،سطل 4 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 4 کیلویی ترشی، سطل  4کیلویی اسباب بازی ،سطل کیلویی 4 برنج،

سطل 4 کیلویی شکر، سطل 4 کیلویی پارافین، سطل 4 کیلویی نمک،

سطل 4 کیلویی خمیر فندانت، سطل 4 کیلویی خامه قنادی،

سطل 4 کیلویی خمیر قنادی ، سطل 4 کیلویی پنیر لاکتیک،

سطل 4 کیلویی عسل ، سطل 4 کیلویی موم، سطل 4 کیلویی پارافین، سطل 4 کیلویی چسب ماستیک

وزن:                                                                                       

مقدار تحمل بار:                                                                       

 تعداد جایگیری در کانتینر: در یک کانتینر 40 فوت 15000 عدد می باشد

نوع مواد:

رنگ های متعارف:

 

این سطل صنعتی ری پلاستیک با ظرفیت 4 لیتر و ابعاد 180*170 میلی لیتر

 و کیفیت عالی ( تولید شده با بهترین مواد اولیه) در دو مدل دسته پلاستیکی

و دسته فلزی به صورت پلمپ دار و آب بندی شده برای مصارف متعددی از قبیل

 سطل 4 کیلویی گیریس،سطل 4 کیلویی شکلات، سطل 4  کیلویی شیرینی

، سطل 4 کیلویی قنادی سطل4 کیلویی رنگ ، سطل 4 کیلویی صنعتی،

سطل 4 کیلویی واسکازین،سطل 4 کیلویی وازلین ، سطل 4 کیلویی

مارمالات سطل 4 کیلویی ژله،سطل 4 کیلویی تنقلات

، سطل  4کیلویی مرکبات ، سطل 4 کیلویی چسب ، سطل 4 کیلویی پودر ژله

، سطل 4 کیلویی پودر کاکائو، سطل 4 کیلویی بتن ، سطل 4 کیلویی بتن صنعتی ،

سطل  4کیلویی چسب ساختمانی،سطل 4 کیلویی بتن ساختمانی ،

سطل 4 کیلویی ترشی، سطل  4کیلویی اسباب بازی ،سطل کیلویی 4 برنج

، سطل 4 کیلویی شکر، سطل 4 کیلویی پارافین، سطل 4 کیلویی نمک،

سطل 4 کیلویی خمیر فندانت، سطل 4 کیلویی خامه قنادی، سطل 4 کیلویی

خمیر قنادی ، سطل 4 کیلویی پنیر لاکتیک، سطل 4 کیلویی عسل ،

سطل 4 کیلویی موم، سطل 4 کیلویی پارافین، سطل 4 کیلویی

چسب ماستیک و… مورد استفاده قرار میگیرد.تعداد این محصول

در یک کانتینر 40 فوت 15000 عدد می باشد. تصاویر این محصول را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت ملاحظه فرمایید.